Warsztat filmowy

Humaniści z klasy 1 A LO brali udział w wirtualnym warsztacie filmowym pn. “Alfabet kina”. Okazało się, że uczniowie mają już sporą wiedzę o języku filmu i nie zawahali się jej użyć… Z ogromnym zaangażowaniem odpowiadali na pytania, wykonywali zadania i rozwiązywali quiz. BRAWO Dziękujemy serdecznie panu Piotrowi Wajdzie prowadzącemu warsztat i Filmotece Szkolnej za zaproszenie i możliwość udziału.

Uwaga! Próbna matura

HARMONOGRAM II PRÓBNEJ MATURY

3.03.2021 (ŚRODA)
JĘZYK POLSKI
poziom podstawowy 09:00 – 11:50

4.03.2021 (CZWARTEK)
MATEMATYKA
poziom podstawowy 09:00 – 11:50

5.03.2021 (PIĄTEK)
JĘZYK ANGIELSKI
poziom podstawowy 09:00 – 11:00

8.03.2021 (PONIEDZIAŁEK)
JĘZYK ANGIELSKI
poziom rozszerzony 09:00 – 11:30

JĘZYK NIEMIECKI
poziom podstawowy 14:00 – 16:00

JĘZYK ROSYJSKI
poziom podstawowy 14:00 – 16:00

9.03.2021 (WTOREK)
JĘZYK POLSKI
poziom rozszerzony 09.00 – 12:00

JĘZYK ROSYJSKI
poziom rozszerzony 14:00 – 16:30

10.03.2021 (ŚRODA)
MATEMATYKA
poziom rozszerzony 09:00 – 12:00

JĘZYK NIEMIECKI
poziom rozszerzony 14:00 – 16:30

11.03.2021 (CZWARTEK)
BIOLOGIA
poziom rozszerzony 9:00 – 12:00

12.03.2021 (PIĄTEK)
CHEMIA
poziom rozszerzony 9:00 – 12:00

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
poziom rozszerzony 14:00 – 17:00

15.03.2021 (PONIEDZIAŁEK)
HISTORIA
poziom rozszerzony 9:00 – 12:00

16.03.2021 (WTOREK)
GEOGRAFIA

poziom rozszerzony 9:00 – 12:00

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW W CZASIE PRÓBNEJ MATURY

Uczniowie klas maturalnych zdający rano o godz. 9:00 egzamin maturalny nie mają pierwszej godziny lekcyjnej.

W dniach 3,4.03 (środa, czwartek) uczniowie rozpoczynają lekcje od godz. 12:35

W dniu 5.03 (piątek) uczniowie rozpoczynają lekcje od godz. 11:45

W poniedziałek 8.03 osoby podchodzące do matury z języka angielskiego pr rozpoczynają zajęcia lekcyjne od 6 godziny lekcyjnej czyli od 12:35

Osoby podchodzące do matury z języka niemieckiego pp i języka rosyjskiego pp kończą zajęcia lekcyjne o godzinie 13:20 i przychodzą do szkoły na egzamin.

We wtorek 9.03 osoby podchodzące do matury z języka polskiego pr rozpoczynają zajęcia lekcyjne od 6 godziny lekcyjnej czyli od 12:35

Osoby podchodzące do matury z języka rosyjskiego pr kończą zajęcia lekcyjne o godzinie 13:20 i przychodzą do szkoły na egzamin.

W środę 10.03 osoby podchodzące do matury z matematyki pr rozpoczynają zajęcia lekcyjne od 6 godziny lekcyjnej czyli od 12:35

Osoby podchodzące do matury z języka niemieckiego pr kończą zajęcia lekcyjne o godzinie 13:20 i przychodzą do szkoły na egzamin.

W czwartek 11.03 osoby podchodzące do matury z biologii pr rozpoczynają zajęcia lekcyjne od 6 godziny lekcyjnej czyli od 12:35

W piątek 12.03 osoby podchodzące do matury z chemii pr rozpoczynają zajęcia lekcyjne od 6 godziny lekcyjnej czyli od 12:35

Osoby podchodzące do matury z WOS-u pr kończą zajęcia lekcyjne o godzinie 13:20 i przychodzą do szkoły na egzamin.

W poniedziałek 15.03 osoby podchodzące do matury z historii pr rozpoczynają zajęcia lekcyjne od 6 godziny lekcyjnej czyli od 12:35

We wtorek 16.03 osoby podchodzące do matury z geografii pr rozpoczynają zajęcia lekcyjne od 6 godziny lekcyjnej czyli od 12:35

MATURA PRÓBNA

HARMONOGRAM PRÓBNEJ MATURY

15.02.2021 (PONIEDZIAŁEK)

J. POLSKI
poziom podstawowy 08.30 – 11.20
poziom rozszerzony 11.40 – 14.40

GEOGRAFIA
poziom rozszerzony 11.40 – 14.40

BIOLOGIA
poziom rozszerzony 11.40 – 14.40

16.02.2021 (WTOREK)

MATEMATYKA
poziom podstawowy 8.30 – 11.20
poziom rozszerzony 11.40 – 14.40

CHEMIA
poziom rozszerzony 11.40 – 14.40

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
poziom rozszerzony 11.40 – 14.40

17.02.2021 (ŚRODA)

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY PODSTAWA
j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski 8.30 – 10.30

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY ROSZERZENIE
j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski 10.50 – 13.20

Wszyscy maturzyści w dniach 15, 16, 17.02.2021 po zakończonej maturze nie mają zajęć.

Szczegółowy harmonogram zawierający informacje na temat daty i miejsca egzaminu, liczby zdających, wejścia do szkoły można pobrać poniżej:

DODATKOWE ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH

NA EGZAMIN MOŻE PRZYJŚĆ WYŁĄCZNIE OSOBA ZDROWA, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ.

ZDAJĄCY NIE MOŻE PRZYJŚĆ NA EGZAMIN, JEŻELI PRZEBYWA W DOMU Z OSOBĄ NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH ALBO JEST OBJĘTA KWARANTANNĄ LUB IZOLACJĄ W WARUNKACH DOMOWYCH

JEŻELI ZDAJĄCY CHORUJE NA ALERGIĘ LUB INNE SCHORZENIE , KTÓREGO OBJAWAMI MOGĄ BYĆ KASZEL, KATAR LUB ŁZAWIENIE, MA OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ TAKĄ INFORMACJĘ DO DYREKTORA SZKOŁY PRZED EGZAMINEM.

 1. Do szkoły zdający wchodzą z zakrytymi ustami i nosem (własna maseczka lub przyłbica), wejściem i o czasie wskazanym w Harmonogramie wejść (Załącznik), zachowując bezpieczną odległość ( również przed szkołą). Na drzwiach wejściowych do szkoły będą umieszczone listy zdających, uprawnionych do wejścia w tym miejscu.
 2. Po wejściu do szkoły zdający jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz udania się bezpośrednio przed wskazaną salę.
 3. Wierzchnie okrycie zdający pozostawiają w sali przygotowanej jako szatnia.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Jeżeli jednak wystąpi taka sytuacja, w sali przygotowanej jako szatnia, będzie przygotowany pojemnik z woreczkami, w których je umieszcza.
 5. Zdający przynoszą własne przybory piśmiennicze i kalkulatory dopuszczone przez CKE oraz małą buteleczkę wody.
 6. Przed wejściem do sali zdający zachowują bezpieczną odległość od innej osoby tj. co najmniej 1,5 m.
 7. Zdający losują numerki i podpisują się na liście zdających, używając własnego długopisu/pióra. Numerki zabierają ze sobą i kładą na ławce. Po zakończeniu egzaminu zostają zebrane do woreczka foliowego i zniszczone.
 8. Po zajęciu miejsc zdający mogą zrezygnować z zakrywania ust i nosa.
 1. Zdający mają obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa, kiedy :
 • Udaje się z przewodniczącym zespołu nadzorującego do dyrektora po odbiór arkuszy.
 • Podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie a także w celu otrzymania pozwolenia na skorzystanie z materiałów pomocniczych (słowniki).
 • Wychodzi do toalety.
 • Wyraża wolę skorzystania na egzaminie z j. polskiego ze słowników, w tym celu po zgłoszeniu członkowi zespołu nadzorującego, podchodzi do przygotowanego miejsca z materiałami pomocniczymi, a przed ich użyciem dezynfekuje obowiązkowo ręce ( środek dezynfekujący znajduje się obok słowników).
 • Kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

OBOWIĄZKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zakaz komunikowania się z innymi zdającymi w trakcie egzaminu.
 2. Niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 3. Zakaz wymieniania się miedzy zdającymi długopisami/piórami lub sprzętem pomocniczym.
 4. Obowiązek mycia i zdezynfekowania rąk po wyjściu z toalety.
 5. Obowiązek opuszczenia szkoły zaraz po zakończeniu egzaminu oraz zakaz gromadzenia się zarówno na terenie jak i przed szkołą.

Dopuszczone przez CKE przybory i materiały pomocnicze

PrzedmiotPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo/fakultatywnieZapewnia
biologiaLinijka
Kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
Fakultatywnie Obowiązkowo
Obowiązkowo
Zdający
Zdający
Szkoła
chemiaLinijka
Kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
Fakultatywnie Obowiązkowo
Obowiązkowo
Zdający
Zdający
Szkoła
fizykaLinijka
Kalkulator prosty
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
Fakultatywnie
Obowiązkowo
Obowiązkowo
Zdający
Zdający
Szkoła
geografiaLinijka
Kalkulator prosty
Lupa
Obowiązkowo
Obowiązkowo Fakultatywnie

Zdający
historiaLupaFakultatywnieZdający
język polskiSłownik ortograficzny
Słownik poprawnej polszczyzny
ObowiązkowoSzkoła
matematykaLinijka
Cyrkiel
Kalkulator prosty
Wybrane wzory matematyczne
ObowiązkowoZdający
Zdający Zdający
Szkoła
Wiedza o społeczeństwieKalkulator prostyFakultatywnieZdający

Każdy zdający ma obowiązek posiadania na egzaminie z każdego przedmiotu własny długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.