Zmiana zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

W związku z §11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.), nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu Nr 2 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej ministerstwa o czym niezwłocznie poinformujemy.

Zachęcamy absolwentów szkół podstawowych do zapoznania się ze: zmianami zasad rekrutacji  dostępnymi w serwisie Kuratorium Oświaty w Szczecinie http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/zmiana-zasad-rekrutacji-na-rok-szkolny-2020-2021-do-szkol-ponadpodstawowych/