Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły

RADA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2019/2020

 1. mgr inż. Krystyna Kawicz-Żabska – dyrektor, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
 2. mgr Damian Mróz – zastępca dyrektora, informatyka, przedmioty zawodowe
 3. mgr Izabela Daniłowicz – język polski, wiedza o kulturze, przedmioty zawodowe
 4. mgr Zenon Darosz – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 5. mgr Kinga Dolatowska – biblioteka, edukacja filmowa
 6. mgr Aneta Frączyk – geografia, podstawy przedsiębiorczości
 7. mgr Justyna Górska – język angielski
 8. mgr Katarzyna Hawryluk – język niemiecki
 9. mgr Magdalena Jastrzębska-Marcinkiewicz – język angielski
 10. mgr Wojciech Kalinowski – wychowanie fizyczne
 11. mgr Grażyna Korbus – matematyka
 12. mgr Marzena Król – chemia
 13. mgr Halina Lipnicka – biologia
 14. mgr Tomasz Podsiadło – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
 15. mgr Kamila Polakowska – język angielski
 16. mgr Katarzyna Połońska – język polski, język polski jako obcy
 17. mgr Dariusz Pyziak – informatyka, przedmioty zawodowe
 18. mgr Ewelina Reszeter – wychowanie fizyczne
 19. ks. mgr Marek Roskowiński – religia
 20. mgr Anna Staliś – geografia, biologia, informatyka
 21. mgr Magdalena Mazurska – geografia, przedmioty zawodowe
 22. mgr Marta Szopniewska – język niemiecki
 23. mgr Joanna Tokarska – matematyka
 24. mgr Kazimierz Tutur – fizyka
 25. mgr Andrzej Tworek – historia, wiedza o społeczeństwie
 26. mgr Wojciech Wesołowski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 27. mgr inż. Anna Wołoch – plastyka, przedmioty zawodowe
 28. mgr Krzysztof Wysoczański – informatyka, przedmioty zawodowe
 29. mgr Justyna Zalewska – język polski, język polski jako obcy
 30. mgr Błażej Żelazko – matematyka, fizyka
 31. mgr Izabela Żuchowska – biologia, przedmioty zawodowe
 32. mgr Sergiusz Żuchowski – język polski, język polski jako obcy

PEDAGOG

mgr Marzena Kalinowska

DORADCA ZAWODOWY

mgr Marzena Kalinowska


GABINET PROFILAKTYKI

Barbara Dziubańska


ADMINISTRACJA

lic. Krystyna Rolka
mgr Henryka Podołowska
Irena Kochan 
Jolanta Baweł


PRACOWNICY OBSŁUGI

Agnieszka Kwiatkowska
Zenobia Rodak-Kołłek
Urszula Dyguś
Marta Kręczkowska
Karol Ambrozik
Jan Smoliński