Samorząd Uczniowski

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

– Patryk Onoszko

– Rafał Tokarski

– Magdalena Szczepek

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

– mgr Kinga Dolatowska
– mgr Marta Szopniewska
– mgr Joanna Tokarska