Bursa szkolna

BURSA SZKOLNA W POŁCZYNIE-ZDROJU

ul. Grunwaldzka 33

78-320 Połczyn–Zdrój

Tel. 94 36 62 093, fax. 94 36 62 082

e-mail: bursa@dwd-polczyn.pl

dwd@dwdpolczyn.pl

Informacje ogólne

Bursa Szkolna w Połczynie – Zdroju jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną przede wszystkim dla uczniów połczyńskich szkół.

Mieszkańcami bursy są uczniowie szkół podstawowych (7-8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych.

Młodzież ma zapewnioną całodobową opiekę (od niedzieli  do piątku) i wszechstronną pomoc ze strony dyrekcji i wykwalifikowanych wychowawców. Grono wychowawców współpracuje z lokalnymi szkołami, kontrolując i dopingując młodzież w nauce, zapewnia pomoc edukacyjną przez indywidualną pracę z uczniem.

Bursa oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, sanitarno-higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki.

Oferujemy:

– zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3 osobowych, łącznie 80 miejsc noclegowych, każdy z łazienką i prysznicem, bezprzewodowym dostępem do sieci Internet

– całodzienne wyżywienie ( trzy posiłki + podwieczorek)

– salę fitness wyposażoną w bieżnię , atlas do ćwiczeń, ławeczkę i rowery stacjonarne

– salę komputerową z dostępem do sieci Internet

– świetlicę wyposażoną w TV, projektor, kino domowe, stół do ping ponga, bilard.

Rekrutacja:

Rekrutacja do bursy odbywa się na podstawie pisemnych wniosków rodziców (lub opiekunów prawnych), złożonych w recepcji bursy lub elektronicznie na adres e-mail

bursa@dwd-polczyn.pl . Wnioski można otrzymać w recepcji placówki (tel.: 94 36 62 093)

Przyjęcia wychowanków dokonuje się na dany rok szkolny.

Pierwszeństwo w przyjęciu do bursy przysługuje:

–  uczniom, którzy mieszkają w miejscowości, z której nie jest możliwy codzienny dojazd do szkoły,

–  wychowankom, którzy w poprzednich latach szkolnych już mieszkali w bursie (choć przerwali pobyt) i nie sprawiali kłopotów wychowawczych,

–  wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych korzystających tam z opieki całkowitej oraz dzieciom z rodzin zastępczych.

Opłata za pobyt:

–  Opłata stała                : 145,00 zł/ m-c

–  Opłata za wyżywienie   : 12,00 zł / za każdy dzień pobytu (śniadanie 3,00 zł, obiad 6,00 zł, kolacja 3,00 zł).