Klasa biologiczno-medyczna

Zapraszamy do klasy biologiczno -medycznej!

Oferujemy bardzo dobrze wyposażoną pracownię chemiczną oraz biologiczną, w której znajduje się wiele modeli i preparatów oraz odczynników chemicznych. Możliwość zorganizowania zajęć dodatkowych z ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy!!!

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia fakultatywne z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, na których uczniowie przeprowadzają doświadczenia i eksperymenty naukowe. Wszystkie pracownie  są bogato zaopatrzone w pomoce naukowe: plansze, plakaty, schematy. W pracowni biologicznej znajduje się przyjaciel wszystkich uczniów – Pan Szkielet.

Uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko w murach Szkoły – odbywają się  wyjazdy do ośrodków nauki   (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Politechnika Koszalińska), szpitali czy na różnego rodzaju wystawy.

Uczniowie klasy medycznej biorą udział w konkursach : Biologicznym, Chemicznym czy Ekologicznym oraz osiągają wysokie wyniki na egzaminach maturalnych.

Najlepszą reklamą profilu niech będzie wierszyk napisany przez jedną z uczennic klasy biologicznej:

Marzysz o karierze super naukowca

Lecz Twój poziom wiedzy jak u jaskiniowca?

Za to chęci wiele, motywacji więcej

Zapraszamy na profil biol – chem najgoręcej!

Wymagania duże, pracy również tyle

Ja też jeszcze czasem nazwy kwasów mylę!

Lecz gwarancję Tobie najpewniejszą daję

Na każdym sprawdzianie 100% dostaję!

Choć na biologii trochę strachu się najemy

Potem na maturze całkiem wszystko wiemy.

Na chemii doświadczenia aż urywają głowę

Co lekcję uczeń tworzy mikstury wybuchowe!

Na szczęście mury szkoły są  w idealnym stanie

Bo dbają o nie bardzo wyrozumiałe Panie!

Zapraszamy byś w szkole naszej postawił nogę

Wszak znajdziesz tu pomysł na swą życiową drogę!!!