Samorząd Uczniowski

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

– mgr Marta Szopniewska
– mgr Anna Staliś
– mgr Magdalena Jastrzębska-Marcinkiewicz