Egzamin zawodowy

 HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
09.01.2020 r. (czwartek) godz. 900 pr. podstaw gastronomii
KOLEJNY TERMIN
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji (2 uczniów – kl. III.TH)
09.01.2020 r. (czwartek) godz. 1300 pr. podstaw gastronomii
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (13 uczniów – kl. IV.TH)
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (4 uczniów – kl. IV TŻiUG)
CZĘŚĆ PISEMNA
10.01.2020 r. (piątek) godz. 1200 pr. podstaw gastronomii
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (13 uczniów – kl. IV.TH)
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (4 uczniów – kl. IV.TŻiUG)

Informacje dotyczące egzaminu zawodowego