Kontakt

Adres szkoły:
Zespół Szkół
ul. St. Staszica 6
78-320 Połczyn-Zdrój
tel.:0.94 36 62 083
fax.:0.94 36 65 040
e-mail: sekretariat@zspolczyn.edu.pl

dyrektor – Hanna Zielińska
zastępca dyrektora – Krystyna Kawicz-Żabska

Redaktorzy strony internetowej szkoły:

Marzena Kalinowska
Justyna Zalewska