Kontakt

Adres szkoły:
Zespół Szkół
ul. St. Staszica 6
78-320 Połczyn-Zdrój
fax.:0.94 36 65 040
e-mail: sekretariat@zspolczyn.edu.pl
numery telefonów:

Sekretariat94 36 62 083    
94 36 50 792
Księgowość94 36 50 794
Pedagog szkolny94 36 50 795
Pokój nauczycielski94 36 50 796
Kierownik gospodarczy   
Kadry
94 36 50 797
Biblioteka94 36 50 798

dyrektor – Krystyna Kawicz-Żabska
zastępca dyrektora – Damian Mróz

Redaktorzy strony internetowej szkoły:

Marzena Kalinowska
Justyna Zalewska