Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły

RADA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2019/2020

 1. mgr inż. Hanna Zielińska – dyrektor, przedmioty zawodowe
 2. mgr inż. Krystyna Kawicz-Żabska – zastępca dyrektora, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
 3. mgr Izabela Daniłowicz – język polski, wiedza o kulturze, przedmioty zawodowe
 4. mgr Zenon Darosz – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 5. mgr Kinga Dolatowska – biblioteka, edukacja filmowa
 6. mgr Aneta Frączyk – geografia, podstawy przedsiębiorczości
 7. mgr Justyna Górska – język angielski
 8. mgr Katarzyna Hawryluk – język niemiecki
 9. mgr Wojciech Kalinowski – wychowanie fizyczne
 10. mgr Leokadia Kędzierska – fizyka
 11. mgr Grażyna Kobus – matematyka
 12. mgr Marzena Król – chemia
 13. mgr Halina Lipnicka – biologia
 14. mgr Damian Mróz – informatyka, przedmioty zawodowe
 15. mgr Stefan Myca – historia
 16. mgr Tomasz Podsiadło – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
 17. mgr Kamila Polakowska – język angielski
 18. mgr Katarzyna Połońska – język polski, język polski jako obcy
 19. mgr Dariusz Pyziak – informatyka, przedmioty zawodowe
 20. ks. mgr Marek Roskowiński – religia
 21. mgr Anna Staliś – geografia, biologia, informatyka
 22. mgr Magdalena Stempnik – geografia, przedmioty zawodowe
 23. mgr Marta Szopniewska – język niemiecki
 24. mgr Joanna Tokarska – matematyka
 25. mgr Kazimierz Tutur – fizyka
 26. mgr Andrzej Tworek – historia, wiedza o społeczeństwie
 27. mgr Wojciech Wesołowski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 28. mgr inż. Anna Wołoch – opiekun uczniów spoza Polski, plastyka
 29. mgr Justyna Zalewska – język polski, język polski jako obcy
 30. mgr Błażej Żelazko – matematyka
 31. mgr Izabela Żuchowska – biologia, przedmioty zawodowe
 32. mgr Sergiusz Żuchowski – język polski, język polski jako obcy

PEDAGOG

mgr Marzena Kalinowska

DORADCA ZAWODOWY

mgr Marzena Kalinowska


GABINET PROFILAKTYKI

Barbara Dziubańska


ADMINISTRACJA

lic. Krystyna Rolka
mgr Henryka Podołowska
Irena Kochan 
Jolanta Baweł


PRACOWNICY OBSŁUGI

Agnieszka Kwiatkowska
Zenobia Rodak-Kołłek
Urszula Dyguś
Marta Kręczkowska
Karol Ambrozik
Jan Smoliński