Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły

RADA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2022/2023

 1. mgr inż. Krystyna Kawicz-Żabska – dyrektor, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
 2. mgr Damian Mróz – zastępca dyrektora, informatyka, przedmioty zawodowe
 3. mgr Izabela Daniłowicz – język polski, przedmioty zawodowe
 4. mgr Zenon Darosz – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 5. mgr Kinga Dolatowska – biblioteka, edukacja filmowa
 6. mgr Aneta Frączyk – geografia, podstawy przedsiębiorczości
 7. mgr Justyna Górska – język angielski
 8. mgr Ludmiła Gugulska – pedagog
 9. mgr Katarzyna Hawryluk – język niemiecki
 10. mgr Małgorzata Hryciów – język niemiecki
 11. mgr Magdalena Jastrzębska-Marcinkiewicz – język angielski
 12. mgr Marzena Kalinowska – pedagog
 13. mgr Wojciech Kalinowski – wychowanie fizyczne
 14. mgr Joanna Kieszkowska – język niemiecki
 15. mgr Grażyna Korbus – matematyka
 16. mgr Marzena Król – chemia
 17. mgr Wioletta Madej – biblioteka
 18. mgr Dariusz Pyziak – informatyka, przedmioty zawodowe
 19. ks. mgr Marek Roskowiński – religia
 20. mgr Anna Staliś – geografia, biologia, informatyka
 21. mgr Magdalena Mazurska – geografia, przedmioty zawodowe
 22. mgr Hanna Mizuła – język angielski
 23. mgr Katarzyna Pabis-Kołodziejak – język polski
 24. mgr Kaja Pisarczyk – edukacja filmowa, język polski
 25. mgr Weronika Sienkiewicz – psycholog
 26. mgr Marta Szopniewska – język niemiecki
 27. mgr Joanna Tokarska – matematyka
 28. mgr Kazimierz Tutur – fizyka
 29. mgr Andrzej Tworek – historia, wiedza o społeczeństwie
 30. mgr Wojciech Wesołowski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 31. mgr inż. Anna Wołoch – plastyka, przedmioty zawodowe
 32. mgr inż. Krzysztof Wysoczański – informatyka, przedmioty zawodowe
 33. mgr Justyna Zalewska – język polski, język polski jako obcy
 34. mgr Aleksandra Ziętkiewicz – język angielski
 35. mgr Błażej Żelazko – matematyka, fizyka
 36. mgr Izabela Żuchowska – biologia, przedmioty zawodowe
 37. mgr Sergiusz Żuchowski – wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość

PEDAGOG

mgr Ludmiła Gugulska (mgr Marzena Kalinowska)

PSYCHOLOG

mgr Weronika Sienkiewicz

BIBLIOTEKA

mgr Wioletta Madej

DORADCA ZAWODOWY

mgr Marta Szopniewska (mgr Marzena Kalinowska)


GABINET PROFILAKTYKI

Barbara Dziubańska


ADMINISTRACJA

lic. Krystyna Rolka
mgr Henryka Podołowska
Irena Kochan 
Jolanta Baweł


PRACOWNICY OBSŁUGI

Agnieszka Kwiatkowska
Zenobia Rodak-Kołłek
Urszula Dyguś
Marta Kręczkowska
Karol Ambrozik
Jan Smoliński