Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły

RADA PEDAGOGICZNA w roku szkolnym 2022/2023

 1. mgr inż. Krystyna Kawicz-Żabska – dyrektor, matematyka, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
 2. mgr Damian Mróz – zastępca dyrektora, informatyka, przedmioty zawodowe
 3. mgr Izabela Daniłowicz – język polski, przedmioty zawodowe
 4. mgr Zenon Darosz – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 5. mgr Kinga Dolatowska – biblioteka, edukacja filmowa
 6. mgr Aneta Frączyk – geografia, podstawy przedsiębiorczości
 7. mgr Justyna Górska – język angielski
 8. mgr Małgorzata Hryciów – język niemiecki
 9. mgr Magdalena Jastrzębska-Marcinkiewicz – język angielski
 10. mgr Marzena Kalinowska – pedagog
 11. mgr Wojciech Kalinowski – wychowanie fizyczne
 12. mgr Joanna Kieszkowska – język niemiecki
 13. mgr Grażyna Korbus – matematyka
 14. mgr Marzena Król – chemia
 15. mgr Dariusz Pyziak – informatyka, przedmioty zawodowe
 16. ks. mgr Marek Roskowiński – religia
 17. mgr Anna Staliś – geografia, biologia, informatyka
 18. mgr Hanna Mizuła – język angielski
 19. mgr Katarzyna Pabis-Kołodziejak – język polski
 20. mgr Kaja Pisarczyk – język polski, język polski jako obcy
 21. mgr Agnieszka Płóciennik-Konicka – przedmioty zawodowe
 22. mgr Weronika Sienkiewicz – psycholog
 23. mgr Marta Szopniewska – język niemiecki
 24. mgr Justyna Szpak – wychowanie fizyczne
 25. mgr Joanna Tokarska – matematyka
 26. mgr Kazimierz Tutur – fizyka
 27. mgr Andrzej Tworek – historia, wiedza o społeczeństwie
 28. mgr Aneta Wasilewska – przedmioty zawodowe
 29. mgr Wojciech Wesołowski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 30. mgr inż. Anna Wołoch – plastyka, przedmioty zawodowe
 31. mgr Izabela Woźniak-Nasiadka – przedmioty zawodowe
 32. mgr inż. Krzysztof Wysoczański – informatyka, przedmioty zawodowe
 33. mgr Justyna Zalewska – język polski
 34. mgr Aleksandra Ziętkiewicz – język angielski
 35. mgr Błażej Żelazko – matematyka, fizyka
 36. mgr Izabela Żuchowska – biologia, przedmioty zawodowe
 37. mgr Sergiusz Żuchowski – wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość

PEDAGOG

mgr Marzena Kalinowska

PSYCHOLOG

mgr Weronika Sienkiewicz

BIBLIOTEKA

mgr Kinga Dolatowska

DORADCA ZAWODOWY

mgr Marzena Kalinowska


GABINET PROFILAKTYKI

Barbara Dziubańska


ADMINISTRACJA

lic. Krystyna Rolka
mgr Henryka Podołowska
Kinga Żukowska
Jolanta Baweł
Izabela Stefanowska-Zapała


PRACOWNICY OBSŁUGI

Agnieszka Kwiatkowska
Zenobia Rodak-Kołłek
Urszula Dyguś
Marta Kręczkowska
Karol Ambrozik
Jan Smoliński