Egzamin maturalny

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

 

Procedury 2023/2024

Harmonogram matur 2024

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych 2023/2024

Informatory maturalne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 marca 2023 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024

Komunikat dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
z 1 września 2023 r. w sprawie
listy jawnych zadań w części
ustnej egzaminu maturalnego
z języka polskiego w roku 2025