Pedagog szkolny/pedagog specjalny

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Marzena Kalinowska

Godziny pracy w II półroczu roku szkolnego 2023/2024

Poniedziałek8 -13
Wtorek  8 -15.15  
8.45 – 9.45 rewalidacja
11.45 – 12.45 rewalidacja
14.15 – 15.15 rewalidacja
Środa8 -14
13-14  godzina dostępności
Czwartek9 -14
11.45 – 12.45 rewalidacja
12.45 – 13.45 rewalidacja
Piątek8 -11
8.45 – 9.45 rewalidacja

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Ludmiła Gugulska

Godziny pracy w II półroczu roku szkolnego 2023/2024

Czwartek 8-14

Piątek 8-14

PRZYDATNE STRONY WWW:

www.brpd.gov.pl

www.niebieskalinia.pl

www.narkomania.gov.pl

www.parpa.pl

www.interwencjakryzysowa.pl

www.dopalaczeinfo.pl

www.narkomania.org.pl

www.fdn.pl

Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców 800 800 605

– POMOC –

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I RODZINOM

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju

533 556 605

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

94  36 63 937

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

94 36-62-069

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju 

94 36 66 231

Komisariat Policji w Połczynie-Zdroju

94 38 21 205 

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 100 100

POMOC W KRYZYSIE PSYCHICZNYM

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 111

Kryzysowy Telefon Zaufania

116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Antydepresyjny Telefon  Forum Przeciw Depresji

22 594 91 00

ITAKAantydepresyjny telefon zaufania

22 654 40 41

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

“Niebieska linia”

800 12 00 02

Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Połczynie-Zdroju

94 36 66 231

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

800 120 226

POMOC DLA  OSÓB Z UZALEŻNIENIAMI

Przychodnia terapii i uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
w Połczynie-Zdroju

94 366 23 20

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

801 889 880

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

801 199 990

Infolinia stowarzyszenia Karan (problemy narkotykowe)

800 120 289

POMOC ZWIĄZANA Z OBAWĄ ZAKAŻENIA HIV/AIDS

Telefon Zaufania HIV/AIDS

801 888 448

22 692 82 26