Pedagog

mgr Marzena Kalinowska

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020

 

Poniedziałek 9.00 – 13.30
Wtorek 10.00 – 14.00
Środa 9.00 – 13.30
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 11.00

 

 

Przydatne strony www:

www.brpd.gov.pl

www.niebieskalinia.pl

www.narkomania.gov.pl

www.parpa.pl

www.interwencjakryzysowa.pl

www.dopalaczeinfo.pl

www.narkomania.org.pl

www.fdn.pl

 

– POMOC-INFORMACJA-

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY DZIECIOM,

MŁODZIEŻY I RODZINOM

 

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Połczynie-Zdroju 533 556 605
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 94  36 -63- 937
Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie 94 36-62-069
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju  94 36 66 231
Komisariat Policji w Połczynie-Zdroju 94 38 21 205 
Punkt Integracji Społecznej w Połczynie-Zdroju 94 71-28-549
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
Antydepresyjny Telefon  Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00
ITAKAantydepresyjny telefon zaufania 22 654 40 41
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
DLA OFIAR PRZEMOCY
Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

“Niebieska linia”

800 12 00 02
Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Połczynie-Zdroju
94 36 66 231
Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
800 120 226
DLA  UZALEŻNIONYCH
Przychodnia terapii i uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
w Połczynie-Zdroju
94 366 23 20
Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” 801 199 990