Technik informatyk

Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym podjęcie pracy na wielu stanowiskach pracy. Nasza Szkoła chcąc kształcić w tym zawodzie bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Pomimo dużej liczby informatyków, potrzeby rynku pracy są jeszcze większe. W każdym urzędzie, sklepie, zakładzie pracy, w bankach czy firmach komputerowych znajdują się komputery i w związku z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę informatyczną. Absolwenci Naszej Szkoły będą również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent będzie umiał:

  • posługiwać się systemami operacyjnymi,
  • pracować w różnych rodzajach sieci komputerowych,
  • obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych,
  • projektować i wykonywać sieć komputerową,
  • wykorzystywać wiedzę z zakresu budowy i działania systemów operacyjnych do pracy z różnymi komputerami

Szkoła posiada 3 nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w nowy sprzęt komputerowy, połączony w sieć lokalną z dostępem do Internetu oraz serwerownię. Ponadto dysponuje wysokiej klasy sprzętem multimedialnym (laptopy, projektory, tablice interaktywne), wykorzystywanym na zajęciach dydaktycznych.

Dodatkowo szkoła posiada duże zaplecze sprzętu komputerowego, który służyć będzie do ćwiczeń laboratoryjnych (stacje PC, serwery, drukarki, swiche, routery, itp.) .