Plan pracy szkoły

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W POŁCZYNIE-ZDROJU

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze trwać będą od 04.09.2023 – 21.06.2024
  2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
    I półrocze od: 01.09.2023 – 09.01.2024
    II półrocze od: 10.01.2024– 21.06.2024
  3. Terminarz roku szkolnego 2023/2024.
Lp.WydarzenieData
1.Rada Pedagogiczna dotycząca organizacji roku szkolnego 2023/202431.08.2023
2.Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/202404.09.2023
3.Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego przez uczniów klas IV i V technikum i uczniów przystępujących do egzaminu w kolejnej sesji15.09.2023
4.Spotkanie rodziców klas I z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas13.09.2023
5.Rada Pedagogiczna – przedstawienie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/202312.09.2023
6.Spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami klas IV Liceum Ogólnokształcącego i V Technikum – przedstawienie procedur związanych z egzaminem maturalnym 2022/202314.09.2023
7.Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców Wrzesień 2023
8.Termin złożenia planów wynikowych i planów pracy wychowawcy29.09.2023
9.Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów klas III LOsp i IVTg29.09.2023
10Rada Pedagogiczna: Omówienie analizy wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.październik
11.Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej13.10.2023
12.Spotkanie rodziców z wychowawcami klasPaździernik 2023
13.Przeprowadzenie testów z zadań z poziomu maturalnego i zadań egzaminacyjnych w zawodzieListopad 2023
14.Szkolne obchody Święta Niepodległości10.11.2023
16.Diagnoza zadań egzaminacyjnych w zawodzieGrudzień 2023
17.Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych05.12.2023
18.Ogólnoszkolny dyżur nauczycieli05.12.2023
19.Szkolne spotkanie Bożonarodzeniowe – Wigilia Szkolna22.12.2023
20.Zimowa przerwa świąteczna23-01.01.2024
21.Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych05.01.2024
22.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze09.01.2024
23.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny09 do 20.01.2024
24.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny09 do 20.01.2024
25.Przeprowadzenie testów z zadań z poziomu maturalnegoStyczeń / Luty 2024
26.Studniówka 2023Luty 2024
27.Ferie zimowe15.01 – 28.01.2024
28.Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego02.02.2024
29.Przeprowadzenie testów z zadań z poziomu maturalnegoMarzec 2024
30.Przeprowadzenie testów z zadań z zadań egzaminacyjnych w zawodzieLuty/Marzec 2024
31.Dzień ZawodowcaMarzec 2024
32.Wystawienie proponowanych ocen końcowych dla klas IVLO i IV T22.03.2024
33.Szkolne rekolekcje wielkopostneTermin do uzgodnienia
34.Wiosenna przerwa świąteczna28.03-02.04.2024
35.Wystawienie ostatecznych ocen końcoworocznych klas IVLO i VT19.04.2024
36.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas IVLO i VT23.04.2024
37.Pożegnanie absolwentów klas IVLO i VT26.04.2024
38.Wystawienie proponowanych ocen dla klas IIIT i IVT26.04.2024
39.Egzamin maturalny – sesja wiosenna7-24.05.2024
40.Dni wolne od zajęć dydaktycznych2,3.11.2023 2,6,7,8,9,10,31.05.2024 20.06.2024
41.Przeprowadzenie testów kompetencji w klasach IIIBSI, I-IILO, I-IIIT z matematyki, języka polskiego, języka obcego, przedmiotu rozszerzonegoMaj / czerwiec 2024
42.Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych17.05.2024
43.Ogólnoszkolny dyżur nauczycieli21.05.2024
44.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Dzień OtwartyMaj 2024
45.Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodowe – etap praktyczny 03-15.06.2024
46.Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodowe – etap pisemny04.06.2024
47.Wystawienie ocen końcoworocznych12.06.2024
48.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna pozostałych klas18.06.2024
49.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/202421.06.2024
50.Letnie ferie22.06-31.08.2024
51.Rekrutacja do klas I – zgodnie z harmonogramem rekrutacjiUstali Kuratorium Oświaty
52.Rada Pedagogiczna podsumowująca – analiza testów kompetencji29.06.2024
53.Egzaminy poprawkowe – zgodnie z harmonogramem26-28.06.2024
54.Poprawkowe egzaminy maturalneTermin CKE
55.Rada Pedagogiczna otwierająca rok szkolny 2024/202529.08.2024