Plan pracy szkoły

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W POŁCZYNIE-ZDROJU 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze trwać będą od 01.09.2021 – 24.06.2022
  1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: 
  1. I półrocze od: 01.09.2021 – 14.01.2022 
  1. II półrocze od: 16.01.2022– 24.06.2022 
  1. Terminarz roku szkolnego 2021/2022. 
Lp. Wydarzenie Data 
1. Rada Pedagogiczna dotycząca organizacji roku szkolnego 2021/202227.08.2021 
2. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/202201.09.2021 
3. Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego przez uczniów klas IV technikum i uczniów przystępujących do egzaminu w kolejnej sesji  17.09.2021 
4. Spotkanie rodziców klas I z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas  08.09.2021 
5. Rada Pedagogiczna – przedstawienie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/202214.09.2021 
6. Spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami klas III LO i IV T – przedstawienie procedur związanych z egzaminem maturalnym 2021/202215.09.2021 
7. Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców  Wrzesień 
8.  Termin złożenia planów wynikowych i planów pracy wychowawcy  24.09.2021 
9. Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów klas III LO i IVT 30.09.2021 
10 Analiza wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w zespołach przedmiotowych – przedłożenie dyrekcji analizy i wniosków  30.09.2021 
11. Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 15.10.2021 
12. Przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach pierwszych, diagnoza efektywności uczenia w czasie nauczania zdalnego 18.10.2021 
13.  75-lecie Liceum Ogólnokształcącego 22-23.10.2021 
14. Spotkanie zespołów przedmiotowych – analiza testów diagnozujących. Przedstawienie analizy i wyników Dyrektorowi Szkoły 29.11.2021 
15. Spotkanie rodziców z wychowawcami klas Listopad 
16. Próbny egzamin maturalny i zawodowy Listopad 
17. Szkolne obchody Święta Niepodległości 10.11.2021 
18. Próbny egzamin zawodowy Grudzień 
19. Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych 14.12.2021 
20. Ogólnoszkolny dyżur nauczycieli 14.12.2021 
21. Szkolne spotkanie Bożonarodzeniowe – Wigilia Szkolna 22.12.2021 
22. Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2021 
23.  Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych 07.01.2022 
24. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze  11.01.2022 
25. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny Formuła 2017 Model d. 10.01.2022 r. Model w, wk, dk  12.01.2022 – 6.02.2022 r. Formuła 2019 ZIMA Model d. 10.01.2022 r. Model dk 17-22.01.2022 r. Model w i wk 11-23.01.2022 r. 
26. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny Formuła 2017 11.01.2022 r. Formuła 2019 ZIMA 11-15.01.2022 r. Formuła 2019  2-7.06.2022 r. 
27. Próbny egzamin maturalny Styczeń 
28. Studniówka 2022Styczeń 
29. Ferie zimowe 31.01 – 13.02.2022 
30. Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego 28.01.2022 
31. Próbny egzamin maturalny  Marzec 
32 Próbny egzamin zawodowy  Luty/marzec 
33. Dzień Zawodowca  Marzec 
34. Wystawienie proponowanych ocen końcowych dla klas IIILO i IV T 25.03.2022 
35. Szkolne rekolekcje wielkopostne Termin do uzgodnienia 
36. Wiosenna przerwa świąteczna 14.04-19.04.2022 
37. Wystawienie ostatecznych ocen końcoworocznych klas IIILO i IVT 22.04.2022 
38. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas IIILO i IVT 26.04.2022 
39. Pożegnanie absolwentów klas IIILO i IVT 29.04.2022 
40. Wystawienie proponowanych ocen dla klas IIITsp i IIITg 29.04.2022 
41. Egzamin maturalny – sesja wiosenna 4-20.05.2022 
42. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2,4,5,6.05.2022 
43. Przeprowadzenie testów kompetencji w klasach IIIBSI, I-IILO, I-IIIT z matematyki, języka polskiego, języka obcego, przedmiotu rozszerzonego  Maj / czerwiec 
44. Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych klas I-IILO, klas I i III TZ i klas IIIBSI 27.05.2022 
45. Wstępna rada klasyfikacyjna klasy IIITsp i IIITg 24.05.2022 
46. Ogólnoszkolny dyżur nauczycieli 24.05.2022 
47. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Dzień Otwarty Maj 
48. Egzamin potwierdzający kwalifikację zawodowe Pisemna 02-07.06.2022 r. Praktyczna Formuła 2019 Model d. 01.06.2022 r. Model dk. 08-19.06.2022 r. Model w i wk 01-19.06.2022 r 
49. Wystawienie ocen końcoworocznych  14.06.2022 
50. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna pozostałych klas 21.06.2022 
51. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/202224.06.2022 
52. Letnie ferie  25.06-31.08.2022 
53. Rekrutacja do klas I – zgodnie z harmonogramem rekrutacji Ustali Kuratorium Oświaty 
54. Rada Pedagogiczna podsumowująca – analiza testów kompetencji 28.06.2022 
55. Egzaminy poprawkowe – zgodnie z harmonogramem 24-25.08.2022 
56. Poprawkowe egzaminy maturalne  23.08.2022 
57. Rada Pedagogiczna otwierająca rok szkolny 2022/202326.08.2022