Plan pracy szkoły

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W POŁCZYNIE-ZDROJU

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze trwać będą od 01.09.2022 – 23.06.2023
  2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
    1. I półrocze od: 01.09.2022 – 20.01.2023
    1. II półrocze od: 23.01.2023– 23.06.2023
  3. Terminarz roku szkolnego 2022/2023.
Lp.WydarzenieData
1.Rada Pedagogiczna dotycząca organizacji roku szkolnego 2022/202326.08.2022
2.Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/202301.09.2022
3.Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego przez uczniów klas IV technikum i uczniów przystępujących do egzaminu w kolejnej sesji16.09.2022
4.Spotkanie rodziców klas I z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas07.09.2022
5.Rada Pedagogiczna – przedstawienie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/202313.09.2022
6.Spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami klas III LOsp i IV Tg – przedstawienie procedur związanych z egzaminem maturalnym 2022/202314.09.2022
7.Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców Wrzesień
8.Termin złożenia planów wynikowych i planów pracy wychowawcy30.09.2022
9.Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów klas III LOsp i IVTg30.09.2022
10Rada Pedagogiczna: Omówienie analizy wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.04.10.2022
11.Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej13.10.2022
12.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych14.10.2022
13.Spotkanie rodziców z wychowawcami klasListopad
14.Przeprowadzenie testów z zadań z poziomu maturalnego i zadań egzaminacyjnych w zawodzieListopad
15.Szkolne obchody Święta Niepodległości10.11.2022
16.Diagnoza zadań egzaminacyjnych w zawodzieGrudzień
17.Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych13.12.2022
18.Ogólnoszkolny dyżur nauczycieli13.12.2022
19.Szkolne spotkanie bożonarodzeniowe – Wigilia Szkolna22.12.2022
20.Zimowa przerwa świąteczna23-31.12.2022
21.Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych13.01.2023
22.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze17.01.2023
23.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny9-21.01.2023
24.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny10-14.01.2023
25.Przeprowadzenie testów z zadań z poziomu maturalnegoStyczeń
26.Studniówka 2023Styczeń
27.Ferie zimowe13.02 – 26.02.2023
28.Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego27.01.2023
29.Przeprowadzenie testów z zadań z poziomu maturalnegoMarzec
30.Przeprowadzenie testów z zadań z zadań egzaminacyjnych w zawodzieLuty/marzec
31.Dzień ZawodowcaMarzec
32.Wystawienie proponowanych ocen końcowych dla klas IIILOsp i IV Tg24.03.2023
33.Szkolne rekolekcje wielkopostneTermin do uzgodnienia
34.Wiosenna przerwa świąteczna06.04-11.04.2023
35.Wystawienie ostatecznych ocen końcoworocznych klas IIILOsp i IVTg21.04.2023
36.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas IIILOsp i IVTg25.04.2023
37.Pożegnanie absolwentów klas IIILO i IVT28.04.2023
38.Wystawienie proponowanych ocen dla klas IIIT i IVTsp28.04.2023
39.Egzamin maturalny – sesja wiosenna4-23.05.2023
40.Dni wolne od zajęć dydaktycznych14,31.10.2022 2,4,5,8.05.2023 09.06.2023
41.Przeprowadzenie testów kompetencji w klasach IIIBSI, I-IIILO, I-IVT z matematyki, języka polskiego, języka obcego, przedmiotu rozszerzonegoMaj/czerwiec
42.Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych19.05.2023
43.Wstępna rada klasyfikacyjna klasy IIIT i IVsp23.05.2023
44.Ogólnoszkolny dyżur nauczycieli23.05.2023
45.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – Dzień OtwartyMaj
46.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny 01-18.06.2023
47.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny02-07.06.2023
47.Wystawienie ocen końcoworocznych16.06.2023
48.Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna pozostałych klas20.06.2023
49.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/202323.06.2023
50.Letnie ferie24.06-31.08.2023
51.Rekrutacja do klas I – zgodnie z harmonogramem rekrutacjiUstali Kuratorium Oświaty
52.Rada Pedagogiczna podsumowująca – analiza testów kompetencji26.06.2023
53.Egzaminy poprawkowe – zgodnie z harmonogramem24-25.08.2023
54.Poprawkowe egzaminy maturalne22.08.2023
55.Rada Pedagogiczna otwierająca rok szkolny 2023/202426.08.2022