Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód o niewyczerpanych potrzebach, doskonale odnajdujący się na rynku pracy. Daje wszechstronne umiejętności z zakresu branży gastronomicznej, która ma szczególne duże perspektywy rozwoju w naszym kraju.

Czas trwania nauki: 5 lat

Kwalifikacje:

 • T.6 Sporządzanie potraw i napojów
 • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację T.6 odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 • Egzamin potwierdzający kwalifikację T.15 odbywa się pod koniec I semestru klasy IV


Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 1. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 2. Działalność gospodarcza w gastronomii
 3. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 4. Język obcy zawodowy
 5. Zasady żywienia
 6. Organizacja produkcji gastronomicznej
 7. Usługi gastronomiczne

Zajęcia prowadzone są w pracowni podstaw gastronomii, w której znajduje się 16 stanowisk komputerowych wyposażonych w programy do planowania żywienia.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Procesy technologiczne w gastronomii
 2. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej
 3. Obsługa klienta w gastronomii

Zajęcia praktyczne prowadzone są w pracowni podstaw gastronomii oraz pracowni technologii gastronomicznej wyposażonej  w profesjonalny sprzęt gastronomiczny umożliwiający rozwijanie umiejętności w naturalnych warunkach zawodowych.

Praktyk zawodowa: W klasie III szkoła organizuje praktyki zawodowe w zakłada gastronomicznych/żywienia zbiorowego w wymiarze 160 godzin ( 4 tygodnie)

Kursy i szkolenia: W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczyciele organizują uczniom szkolenia i kursy:

 • Barista
 • Carving i barman
 • Wózki widłowe i magazynier
 • Urządzenia biurowe
 • Savoir vivre i Protokół Dyplomatyczny w Zawodzie

Wycieczki edukacyjne: Uczniowie uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych, w czasie których mogą zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności:

 • Targi pracy
 • Targi hotelarsko – gastronomiczne
 • Targi spożywczo – gastronomiczne
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

MIEJSCA PRACY
Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:

 • zakładach gastronomicznych – restauracjach, kawiarniach, barach, pizzeriach, lodziarniach;
 • hotelowych zakładach gastronomicznych, pensjonatach, domach wczasowych;
 • restauracjach na promach i statkach;
 • obiektach żywienia zbiorowego – internatach, stołówkach, sanatoriach;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją żywności;
 • organizacjach zajmujących się ochroną konsumenta;
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usługa cateringowych, agroturystycznych i hotelarsko-gastronomicznych.

UMIEJĘTNOŚCI
Nauczysz się:

 • oceniać jakość żywności oraz sposoby jej przechowywania;
 • sporządzać i serwować potrawy i napoje;
 • planować i oceniać jakość żywienia;
 • organizować produkcję gastronomiczną;
 • planować i realizować usługi gastronomiczne.

ZAWODY ZWIĄZANE Z TYM KIERUNKIEM

 • kelner
 • kucharz
 • barman
 • bufetowy
 • kierownik sali
 • technolog żywienia
 • kierownik produkcji
 • manager gastronomii
 • organizator cateringu
 • specjalista ds. zdrowego żywienia
 • organizator przyjęć okolicznościowych
 • intendent
 • dietetyk

KARIERA EDUKACYJNA
Kierunek ten przygotowuje również do podjęcia studiów wyższych tj.:

 1. Technologia żywności
 2. Towaroznawstwo
 3. Dietetyka
 4. Żywienie człowieka
 5. Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii
 6. Hotelarstwo i turystyka
 7. Organizacja i zarządzanie w gastronomii
 8. Zarządzanie gastronomią i hotelarstwem