Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2018/2019

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW  Edyta Johannssen

WICEPRZEWODNICZĄCA  Danuta Michalska

SEKRETARZ  Agnieszka Krawczyk

SKARBNIK  Kamila Lipian

CZŁONEK  Dorota Furtak

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ  Marta Topolska

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ  Dorota Kalota