Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2021/2022

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Anna Jacewicz Przewodnicząca Rady Rodziców

Magdalena Lembowicz Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

Agnieszka Piątek Sekretarz Rady Rodziców

Marta Gawrońska Skarbnik Rady Rodziców

Mariola Świątkowska-Kruk

KOMISJA REWIZYJNA

Kamila Ambrozik Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Marta Szymańska Członek Komisji Rewizyjnej

Piotr Bojarczuk Członek Komisji Rewizyjnej

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju na zebraniu dnia 13 października 2021 r. podjęła uchwały :

1. Wysokości składki w roku szkolnym 2021/2022 w wysokości 50,oo zł rocznie

2. Wpłata do wychowawcy klasy lub na konto bankowe Rady Rodziców

Dane do przelewu

· nazwa odbiorcy – Rada Rodziców Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju

· nr rachunku – 09 8577 0005 0000 0592 2000 0010

· tytułem – wpłata na Radę Rodziców – nazwisko i imię dziecka , klasa, szkoła (Liceum, Technikum, BSI)