Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2022/2023

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Anna JacewiczPrzewodnicząca Rady Rodziców
Magdalena LembowiczWiceprzewodniczący  Rady Rodziców
Agnieszka PiątekSekretarz  Rady Rodziców
Marta GawrońskaSkarbnik  Rady Rodziców
Mariola Świątkowska-Kruk 


KOMISJA REWIZYJNA

Kamila AmbrozikPrzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Marta SzymańskaCzłonek Komisji Rewizyjnej
Piotr BojarczukCzłonek Komisji Rewizyjnej

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju na zebraniu dnia 22 września

podjęła uchwały :

  1. Wysokości składki w roku szkolnym 2021/2022  w wysokości  50,oo zł  rocznie
  2. Wpłata do wychowawcy klasy lub na konto bankowe Rady Rodziców

 Dane do przelewu

  • nazwa odbiorcy – Rada Rodziców Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju
  • nr rachunku – 09 8577 0005 0000 0592 2000 0010
  • tytułem –  wpłata na Radę Rodzicównazwisko i imię dziecka , klasa, szkoła (Liceum, Technikum, BSI)