Kursy zawodowe

W przerwach świątecznych oraz w czasie ferii zimowych – w dni robocze, jeżeli młodociany nie uzyska od pracodawcy urlopu, powinien odbywać zajęcia praktyczne w zakładzie pracy.