Technik hotelarstwa

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik hotelarstwa

Absolwent po ukończeniu nauki nabędzie umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich;
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

Po ukończeniu kierunku szkoły absolwent może podjąć pracę w:

 • hotelach i pensjonatach
 • ośrodkach wypoczynkowych
 • zakładach uzdrowiskowych
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • biurach i agencjach  turystycznych
 • ośrodkach informacji turystycznej
 • branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach
 • organach administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki

W trakcje nauki uczniowie zdają egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

 • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Do egzaminu z kwalifikacji przygotowują przedmioty:

 • działalność recepcji
 • podstawy hotelarstwa,
 • usługi dodatkowe w hotelu,
 • organizacja pracy służby pięter,
 • marketing usług hotelarskich
 • prowadzenie działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego,
 • język obcy zawodowy.

Praktykę zawodową uczniowie odbywają w klasie II i III w wymiarze 4 tygodni w obiektach hotelarskich i renomowanych hotelach np.:

 • Aquarius*****Kołobrzeg,
 • Amber Baltic****Międzyzdroje,
 • Radisson BLU**** Szczecin,
 • Arka Medical SPA***** Kołobrzeg