Klasa humanistyczno-filmowa

Klasa humanistyczno-filmowa z rozszerzonym językiem obcym to doskonały wybór dla uczniów interesujących się literaturą oraz sztuką filmową, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o związkach filmu z literaturą i o kulturze medialnej.

W klasie realizowane są następujące przedmioty w rozszerzeniu:

 • Język polski
 • Język obcy (niemiecki lub angielski)
 • WOS/historia
 • Edukacja filmowa

Autorski program edukacji filmowej zawiera podstawy scenariopisarstwa, reżyserii, historii filmu, sztuki operatorskiej, fotografii, montażu. Uczniowie klasy filmowo-humanistycznej realizują zajęcia w jedynej w województwie zachodniopomorskim Pracowni Filmoteki Szkolnej, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Zespół humanistyczny nauczycieli stale współpracuje z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, realizując wraz z uczniami programy Filmoteka Szkolna. Akcja!, Filmoteka Szkol

na. Akademia, Film na horyzoncie, Lektury w kadrze, Skrytykuj.pl, Dyskusyjny Klub Edukacji „Ja czytam!” , „Jestem szefową”- konkurs literacki dla młodych liderek i inne.

Edukacja filmowa zakłada:

 • kształcenie uczniów w profesjonalnych warunkach warsztatowych,
 • realizację twórczości uczniów w dziedzinach audiowizualnych oraz literackich,
 • rozwijanie zainteresowań sztuką i twórczością artystyczną, w szczególności literaturą i filmem poprzez udział w konkursach, warsztatach i wydarzeniach,
 • współpracę z lokalnymi instytucjami kultury, samorządem oraz organizacjami pożytku publicznego.

Absolwent klasy:

 • odkryje i rozwinie własne predyspozycje i talenty,
 • rozwinie umiejętność obserwacji i interpretacji rzeczywistości, twórczą wyobraźnię i erudycję,
 • nabędzie praktyczne umiejętności zawodowe związane z wybraną specjalnością, w tym umiejętność twórczego przenoszenia własnych pomysłów na zapis literacki, filmowy, fotograficzny, scenariuszowy,
 • będzie dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na wyższych uczelniach, szczególnie na wyższych uczelniach filmowych,  teatralnych oraz humanistycznych (prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, psychologia, nauki społeczne i inne)
 • będzie mógł dostosować się do wymagań rynku pracy poprzez: zdobywanie, przetwarzanie i korzystanie z wszelkiego rodzaju źródeł informacji; biegłą znajomość języka obcego;  umiejętność sprawnego posługiwania się technologiami komunikacyjnymi                        i informatycznymi;
 • będzie przygotowany do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i kulturalnym;
 • pozna metody i techniki umożliwiające nawiązanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi i pracę z nimi;

Wierzymy w możliwości, talent i kreatywność każdego ucznia i traktujemy go indywidualnie!

 • Każdego ucznia wspieramy i motywujemy oraz zachęcamy do stałego rozwoju;
 • Zapewniamy osiąganie postępów edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego;
 • Dbamy o wysoką jakość kształcenia językowego poprzez poziomowanie grup językowych;
 • Stosujemy aktywne metody i formy nauczania;
 • Wychowujemy do świadomego i aktywnego obcowania w kulturą i sztuką.