Technik reklamy

Zawód technika reklamy łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej, kreatywnej, a co najważniejsze sprawiającej przyjemność pracy.
Rynek reklamy w Polsce wciąż jest w fazie rozwoju i zarówno nowo powstające jak i już istniejące firmy zainteresowane są zatrudnieniem specjalistów od spraw marketingu i reklamy.

Jeśli jesteś osobą…

 • kreatywną i abstrakcyjnie myślącą
 • otwartą na nowe doświadczenia
 • komunikatywną
 • odpowiedzialną i systematyczną
 • posiadającą dużą wyobraźnię
 • o umiejętnościach organizacyjnych i marketingowych
 • potrafisz pracować w zespole
 • z uzdolnieniami plastycznymi i językowymi
 • otwartą na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne

wybierz zawód TECHNIK REKLAMY!

Nauczymy Cię:

 • oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej
 • obsługi programów graficznych
 • tworzenia elementów identyfikacyjnych firm i produktów – znaki graficzne, logotypy
 • tworzenia tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy reklam
 • organizacji sesji fotograficznych
 • współpracy z klientami i innymi firmami
 • sporządzania budżetu kampanii reklamowej
 • pozyskiwania informacji o aktualnych trendach na rynku
 • języka obcego stosowanego w marketingu
 • organizacji stanowiska zgodnie z zasadami ergonomii
 • kierowania zespołem pracowników
 • sporządzania niezbędnej dokumentacji w reklamie
 • projektowania reklamy wizualnej
 • myślenia marketingowego i tego, jak działać na dzisiejszym rynku pracy.

Ucząc się zawodu technika reklamy oraz podchodząc do egzaminu zawodowego, zdobywasz dwie kwalifikacje:

Symbol kwalifikacji                                        Nazwa kwalifikacji
PGF.07.                                                    Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08.                                                    Zarządzanie kampanią reklamową

Po ukończeniu nauki do zawodu i zdaniu obu kwalifikacji absolwent otrzymuje dokument potwierdzający jego kwalifikacje zawodowe i może podjąć pracę w:

1. pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:

 • agent reklamowy – pracownik działu obsługi klienta
 • pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia – account manager
 • pracownik działu kreatywnego
 • autor tekstów i sloganów – copywriter
 • projektant grafiki – art designer
 • pracownik działu produkcyjnego
 • pracownik działu planowania publikacji
 • pracownik działu badań rynkowych
 • pracownik działu mediów – media planner

2. działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:

 • specjalista ds. reklamy
 • specjalista ds. marketingu
 • specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej- public relations

3. biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:

 • pracownik biura reklamy
 • akwizytor