Informujemy, że aktualny Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok  szkolny 2020/2021 oraz Harmonogram rekrutacji został zamieszczony w zakładce Rekrutacja.