Wakacyjne staże

Uczniowie Technikum Informatycznego Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju rozpoczęli 29 czerwca 2020 r. staże w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Miejskim i Centrum Kultury w ramach projektu: “Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu świdwińskiego”, który będzie realizowany do 30 września 2022 r. Staż trwa 19 dni, a młodzież w ramach uczestnictwa w projekcie otrzyma 1850 zł.

Dziękujemy Panu Irkowi z MGOPS w Połczynie-Zdroju za prowadzenie stażu dla młodzieży oraz udostępnienie zdjęć z jego realizacji.
Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Katarzyna Hawryluk.