Olimpiada Języka Angielskiego

Na początku listopada chętni uczniowie z klas liceum i technikum wzięli udział w etapie szkolnym Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Z testem leksykalno-gramatycznym zmierzyło się łącznie 21 uczniów. Najlepsze wyniki uzyskali: Jan Szczepański (kl. III TI), Tymon Wójcik (kl. II TI) oraz Nikita Kovalskyi i Hubert Jacewicz (obaj kl. III TI). Ponadto praca Janka Szczepańskiego zostanie przesłana do Komitetu Okręgowego w celu dalszej weryfikacji. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały panie Justyna Górska i Magdalena Jastrzębska-Marcinkiewicz.