Pożegnanie maturzystów

26 kwietnia pożegnaliśmy maturzystów, którzy po 3 latach nauki odebrali świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Połczynie-Zdroju.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły młodszemu rocznikowi, a następnie dyrektor Hanna Zielińska powitała gości, nauczycieli, rodziców, maturzystów oraz wszystkich zgromadzonych w sali uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Pani dyrektor gratulowała absolwentom ukończenia szkoły i życzyła powodzenia na maturze, na studiach i w dorosłym życiu.

W uroczystości wzięli udział: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty – Bogusław Ogorzałek, Naczelnik Wydziału Spraw Społeczno-Oświatowych Powiatu Świdwińskiego – Roman Kozubek oraz zastępca burmistrza Połczyna-Zdroju – Emilia Mazur.

Rozalia Bierbasz i Wiktoria Ferenc otrzymały nagrody Starosty Powiatu Świdwińskiego, a Natalia Szymańska, Oliwia Daniłoś i Aleksandra Zochniak – nagrody Burmistrza Połczyna-Zdroju.

Za aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego słowa podziękowań i nagrody otrzymali: Magdalena Szczepek, Anna Świątkowska, Bartosz Kierzkowski i Rafał Tokarski.

Opiekunka Warsztatu Filmowego “Stach” doceniła także zaangażowanie w działania filmowe Julii Piecyk i Dominiki Kwaśniewskiej.

Annę Świątkowską pożegnali trener Zenon Darosz oraz młodsze koleżanki.

Maturzyści pożegnali nauczycieli i młodszych kolegów. Zaś pierwszoklasiści i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego podziękowali im za wspólny czas spędzony w szkole i życzyli powodzenia na egzaminach i w dalszym życiu.

Inne zdjęcia można obejrzeć TUTAJ