Drodzy Uczniowie i Rodzice! Trzymamy kciuki za maturzystów. 8, 9 i 10 czerwca – w dniach egzaminów – nie odbywają się lekcje. Wolny od zajęć dydaktycznych jest także 12 czerwca.

Informujemy, że aktualny Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok  szkolny 2020/2021 oraz Harmonogram rekrutacji został zamieszczony w zakładce Rekrutacja.

UWAGA!

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.
Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Więcej —> TUTAJ

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

MATURA – sesja wiosenna 2019 r.

(tegoroczni absolwenci LO)

Ogólna zdawalność egzaminu w kraju/województwie/szkole

Zdawalność w kraju 86,40%
Zdawalność w województwie 81,1 %
Zdawalność w szkole 86,20%

ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW LO

Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH – poziom podstawowy

Przedmiot Zdawalność w szkole Zdawalność w kraju Zdawalność w województwie

Język polski
100% 96% 95%

Matematyka
86,20% 90% 85%

Język angielski
96,55% 96% 95%