WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH zostały zamieszczone w zakładce Rekrutacja

WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

11 sierpnia 2020 r. od godz. 1200 w sekretariacie szkoły.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju odbiory świadectw będą się odbywały w obowiązującym w miejscach publicznych  reżimie sanitarnym, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane: osoby dokonujące odbioru muszą być zaopatrzone w środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę.

Po zalogowaniu na stronie OKE Poznań można sprawdzić wyniki egzaminu maturalnego od 11.08.2020 r.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W ZS w Połczynie-Zdroju rok szkolny 2019/2020

klasaprzedmiotData/godz./miejsce
I LO ( G)matematyka25.08.2020 r. godz. 10.00 pracownia biologiczna
j. polski26.08.2020 r. godz. 10.00 pracownia biologiczna
I T (G)matematyka25.08.2020 r. godz. 10.00 pracownia biologiczna
I T (G)matematyka25.08.2020 r. godz. 10.00 pracownia biologiczna
II Tmatematyka25.08.2020 r. godz. 10.00 pracownia biologiczna
II Tj. niemiecki26.08.2020 r. godz. 12.00 pracownia biologiczna