Pożegnanie absolwentów szkoły branżowej

26 czerwca absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia otrzymali z rąk wychowawcy świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniający się uczniowie także nagrody. W tym wyjątkowym wydarzeniu brała również udział dyrekcja szkoły. 

Wszystkim absolwentom gratulujemy i dołączamy się do życzeń kierowanych do nich przez wychowawcę i dyrekcję: 

  • sukcesów w życiu osobistym i zawodowym,
  • pracy dającej satysfakcję i stabilność finansową,
  • gotowości do dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych!

POWODZENIA!