WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

11 sierpnia 2020 r. od godz. 1200 w sekretariacie szkoły.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju odbiory świadectw będą się odbywały w obowiązującym w miejscach publicznych  reżimie sanitarnym, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane: osoby dokonujące odbioru muszą być zaopatrzone w środki ochrony osobistej, tj. w maskę lub przyłbicę.

Po zalogowaniu na stronie OKE Poznań można sprawdzić wyniki egzaminu maturalnego od 11.08.2020 r.