Uroczystość pogrzebowa odbędzie się we wtorek 22 września o godz. 13.00 w kościele NMP w Połczynie-Zdroju, a po mszy pochówek na cmentarzu komunalnym.

Organizacja pracy 22 września 2020 r. w Zespole Szkół w Połczynie-Zdroju

We wtorek zajęcia dydaktyczne będą odbywały się od 1 do 5 lekcji.
Pozostałe zajęcia w tym dniu są odwołane.

Dyrekcja
Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju