HARMONOGRAM PRÓBNEJ MATURY

4.11.2021 (CZWARTEK) – 8.00-10.00

POZIOM PODSTAWOWY – JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

5.11.2021 (PIĄTEK) – 8.00-10.50

POZIOM PODSTAWOWY – MATEMATYKA

8.11.2021 (PONIEDZIAŁEK) – 8.00-10.50

POZIOM PODSTAWOWY – JĘZYK POLSKI

Porozumienie o współpracy

28 października 2021 r. w Zespole Szkół w Połczynie-Zdroju odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli z ramienia organu prowadzącego szkołę Starosta Powiatu Świdwińskiego Mirosław Majka, z ramienia Gminy Połczyn-Zdrój Burmistrz Sebastian Witek i Dyrektor Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju Krystyna Kawicz-Żabska. Spotkanie zaowocowało podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój a Zespołem Szkół w Połczynie-Zdroju. W myśl porozumienia strony będą wzajemnie współpracować w zakresie promocji oraz zwiększenia naboru do Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych, promocyjnych, naukowych połączonych z prezentacją dorobku szkoły. Podjęte dziś działania mają na celu zwiększenie zainteresowania szkołą przez młodzież połczyńskich szkół podstawowych.

Plebiscyt Edukacyjny 2021

Nasza szkoła została zgłoszona do nagrody Szkoła Roku w akcji Nauczyciel i Szkoła na Medal – największym plebiscycie edukacyjnym w Polsce, który w województwie zachodniopomorskim jest prowadzony przez “Głos Koszaliński” i “Głos Szczeciński”.

Jednocześnie nominacje do tytułu Nauczyciel na Medal otrzymali także pracujący w szkole nauczyciele: Wojciech Kalinowski, Tomasz Podsiadło, Marta Szopniewska, Magdalena Mazurska, Krzysztof Wysoczański, Justyna Górska, Izabela Żuchowska, Dariusz Pyziak.

Głosowanie w plebiscycie już się rozpoczęło. Aktualne wyniki i wszystkie informacje o akcji można znaleźć na http://www.gk24.pl/nauczyciel

Zachęcamy do głosowania na naszą szkołę i naszych nauczycieli!