X Konkurs Literacki pt. “Rozłąka”

W tym roku na X Konkurs Literacki pt. “Rozłąka” wpłynęły tylko trzy prace, ale za to jakie! Dlatego też jury postanowiło przyznać jedno miejsce pierwsze i dwa drugie.

Już wkrótce na stronie internetowej szkoły będzie można przeczytać zarówno zwycięską pracę Marzycielki, jak i teksty autorów ukrywających się pod pseudonimami Imponderabilia i Marie.

Autorów, których nagrodzimy na najbliższej uroczystości szkolnej, prosimy o kontakt w celu dostarczenia elektronicznej wersji tekstów.

Justyna Zalewska
Tomasz Podsiadło
Katarzyna Połońska