Kolejna edycja „Pikniku z Książką” za nami

Mamy wrażenie, że jest to najmilsza impreza promująca czytelnictwo w naszej szkole. Słońce, radość, zabawa i literatura. Literatura na pierwszym miejscu!

W tym roku, sprawdzona już przez lata formuła, została rozszerzona o działania międzyszkolne. Na pikniku obecni byli nie tylko uczniowie Zespołu Szkół, ale również, a w zasadzie przede wszystkim, ósmoklasiści ze szkół w regionie.

„Piknik z Książką” to efekt współpracy szkolnej bibliotekarki i nauczycielki matematyki. Z pandemiczną przerwą odbywa się on od 2017 roku. Podczas tegorocznej edycji uczniowie w pięcioosobowych zespołach rozwiązywali zadania dotyczące związków frazeologicznych, rozwiązywali krzyżówkę, której hasła nawiązywały do księgozbioru biblioteki szkolnej. Zadaniem grup było również dopasowanie nazwisk do portretów Noblistów oraz ułożenie haseł czytelniczych do wybranych kart metaforycznych. Kolejne zabawy czytelniczo-literackie przebiegały pod hasłem „Z przysłowiem za pan brat”, gdzie można było wybrać formę kalamburów ogrywanych ruchem lub opisywanych słownie. Ogłosiliśmy także międzyszkolny konkurs na recenzję książki młodzieżowej i tu, w zasadzie bez większego zaskoczenia, zwyciężczynią została Oliwia Brodowicz z klasy 3 humanistyczno-filmowej LO, która kilka da dni wcześniej została laureatką konkursu wojewódzkiego Książnicy Pomorskiej. Uczniowie mieli okazję zagrać również w czytelnicze BINGO, a miłośnicy rapu mogli w indywidualnym konkursie przyporządkować literackie cytaty rapowe z ich twórcami. Konkurencję wygrał Aleksander Krysiak z klasy 8b Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju. W quizie wiedzy literackiej o zróżnicowanym poziomie- dla szkoły podstawowej i dla szkoły średniej nagrodzeni zostali: Wiktor Zieliński z klasy 2 a Liceum Ogólnokształcącego w Połczynie-Zdroju oraz Iwo Glezner Szkoła Podstawowa nr 2 w Połczynie – Zdroju. Nagrody indywidualne i nagrody dla zespołów ufundowane zostały w ramach działań promujących czytelnictwo dofinansowanych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 NPRCz 2.0 ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także zostały ufundowane przez Fundacja CZYN , zajmującą się wspieraniem inicjatyw włączających. Finansowe wsparcie na organizację wydarzenia otrzymaliśmy również od Zarządu Powiatu Świdwińskiego w ramach organizacji imprez kulturalnych i sportowych na 2024 rok Starostwo Powiatowe w Świdwinie.

A teraz czas na ogłoszenie listy zwycięskich drużyn.

Oto laureaci konkursów zespołowych:

I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Redle

II miejsce – klasa 8 b Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Połczynie-Zdroju

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. kardynała S.Wyszyńskiego w Bolkowie

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody książkowe oraz gadżety promujące czytelnictwo- torby i kubki z hasłami dotyczącymi literatury. Nagrody wręczyło Jury- Dyrektor Zespołu Szkół w Połczynie-Zdroju pani Krystyna Kawicz-Żabska, Wiceprezes Fundacji CZYN pan Bartosz Bator, Zofia Ekiert uczennica Technikum Żywienia i Bartosz Więckowski z klasy 2 Liceum Ogólnokształcącego. Serdecznie dziękujemy Osobom zaangażowanym w pomoc przy organizacji Pikniku.

Działanie dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NPRCz 2.0

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Fundacja CZYN

Starostwo Powiatowe w Świdwinie