V Międzyszkolne Zawody Wędkarskie

4 kwietnia miała miejsce kolejna edycja zawodów wędkarskich, które są organizowane przez naszą szkołę w okolicach Dnia Dziecka. Inicjatorem zawodów był Bogusław Ogorzałek, do którego dołączył miłośnik wędkarstwa – Zenon Darosz, który w tym roku wziął na siebie odpowiedzialność ich organizacji.

W tym roku szkolnym w zawodach wzięło udział 14 uczestników: 9 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Połczynie-Zdroju (w tym dwie dziewczyny) pod opieką p. Krzysztofa Ciby oraz 5 z ZSP (opiekunowie: Zenon Darosz, Wojciech Wesołowski).

Zawody, za zgodą burmistrza Połczyna-Zdroju oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyły się w parku zdrojowym na pierwszym stawie przy wodospadzie. Dzięki takiemu usytuowaniu wędkujący mieli wspaniałą publiczność – mieszkańców Połczyna i kuracjuszy.

Po 5-godzinnym łowieniu nastąpiło ważenie i ustalanie klasyfikacji zawodów: 1 miejsce zajęła Maria Szymańska (SP nr 1), 2 – Daniel Aleks (SP nr 1), 3 – Jakub Basiński (SP nr 1).

Nagrodami były gadżety Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz sprzęt wędkarski. Każdy uczestnik otrzymał spławik jako symboliczne potwierdzenie udziału w zawodach.

Po uprzątnięciu miejsca, w którym rozgrywały się zawody wędkarskie, uczestnicy rozeszli się w przyjaznej atmosferze z zamiarem ponownego spotkania za rok.