Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole było wyjątkowe z wielu powodów.

Po pierwsze zobaczyliśmy się po 5,5 miesiącach przerwy spowodowanej epidemią COVID-19. Spotkanie po tak długim czasie było bardzo miłe, choć przekonaliśmy się, jak trudno sprostać wszystkim zaleceniom sanitarnym, gdy grają w nas emocje i zwykła sympatia.

Po drugie w naszej szkole nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Na emeryturę odeszła pani Hanna Zielińska, a obowiązki przejęła pani Krystyna Kawicz-Żabska.

Z tej okazji słowa podziękowania i uznania dla dotychczasowej pani dyrektor skierowali: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty – pan Bogusław Ogorzałek, który dziękował za wiele lat wspólnej pracy w szkole i na stanowisku dyrektorskim, za wsparcie, życzliwość i profesjonalizm;

Starosta Powiatu Świdwińskiego – pan Mirosław Majka – akcentujący otwartość wobec nowych wyzwań, uśmiech i pogodę ducha oraz świetne zarządzanie szkołą;

przewodnicząca Rady Rodziców – pani Edyta Johannssen, która doceniła kilka lat wspólnego decydowania o losach szkoły i uczącej się w niej młodzieży;

oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – dziękowali oni za pełną życzliwości i empatii postawę wobec młodzieży.

Wszyscy kierowali również słowa do pani Krystyny Kawicz-Żabskiej, gratulując objęcia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół, życząc satysfakcji, sukcesów i spełnienia w nowej roli.

Głos zabrała również pani Hanna Zielińska, która ze wzruszeniem pożegnała się z nauczycielami i uczniami. Dziękowała za wszystkie lata wspólnej pracy, za podejmowane inicjatywy, rozmowy, za uśmiech, życzliwość, pomoc i pozytywną energię płynącą od koleżanek i kolegów oraz uczniów.

Pani dyrektor poinformowała również, że na rentę odchodzi pan Stefan Myca – wieloletni nauczyciel i dyrektor naszej szkoły, któremu w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała za trud nauczania i kierowania szkołą.

Aby zakończyć rok szkolny 2019/2020, wychowawcy wraz z dyrektorem wręczyli świadectwa wyróżnionym uczniom klas II i III technikum, którzy po wakacyjnych praktykach otrzymali promocję do klasy programowo wyższej.

Po tak wielu wzruszających chwilach nadszedł czas na uroczyste otwarcie roku szkolnego 2020/2021 przez panią dyrektor Krystynę Kawicz-Żabską.

Po apelu odbyły się spotkania klas z wychowawcami.

Życzymy wszystkim, aby był to dobry rok!

PS Nauczyciele pożegnali się z panią dyrektor Hanną Zielińską na radzie 27 sierpnia.