Śniadania hotelowe w wydaniu klasy IV TH przygotowane w pracowni obsługi konsumenta.