Nasz uczeń – Filip Catewicz – ZWYCIĘZCĄ!!!

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie przy współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w ramach Dnia Krajobrazu ogłosiło konkurs fotograficzny, filmowy i plastyczny.Wszystkie tegoroczne wydarzenia towarzyszące obchodom tego dnia zaplanowane zostały na 20 października 2020 r. W ten niezwykły dzień skoncentrowaliśmy się wokół zagadnienia drzew w krajobrazie. Mając na uwadze znaczenie drzew dla kształtowania krajobrazów naturalnych i kulturowych oraz ich nieocenioną rolę przyrodniczą, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zdecydowała, że głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2020 r. było Drzewo w krajobrazie.

Z przyjemnością informujemy, że konkurs organizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie przy współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w ramach Dnia Krajobrazu pt. „Drzewo w krajobrazie” został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej okolicy, promowanie walorów przyrodniczych Polski, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii, filmu, malarstwa, zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.

Jury oceniło, że poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Prace charakteryzowały się ciekawym ujęciem tematu, pomysłowością i dojrzałością twórców. Wpłynęło 79 niezwykle ciekawych prac.

W grupie III – młodzież z klas I – IV szkół średnich w kategorii FOTOGRAFIA: I miejsce zajął Filip Catewicz, który przesłał fotografię pt. „Kolorowa droga”.

GRATULACJE!!!

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.