Konsultacja Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

W ubiegły czwartek tj. 25 marca kilkoro uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w organizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Konsultacji Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla woj. zachodniopomorskiego. Wydarzenie to skupiło przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów. Celem konsultacji było zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Webex. Frekwencja młodych ludzi zaskoczyła organizatorów spotkania, którzy niejednokrotnie o tym wspominali, autentycznie dumni z zaangażowania młodzieży. Kilka minut po 17 wysłuchaliśmy przemówień Wojewody Zachodniopomorskiego oraz inicjatorów konsultacji, którzy podkreślili wagę wydarzenia, nakreślili jego cele oraz zachęcili do współpracy. Następnie każdy uczestnik przeniósł się do pokoi tematycznych (wydzielonych na podstawie sześciu poruszanych obszarów), gdzie podjęto dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Każdy członek spotkania miał możliwość zabrania głosu oraz wypowiedzenia się w kwestii edukacji i szkolnictwa wyższego, rynku pracy i przedsiębiorczości, społeczeństwa obywatelskiego i kultury, polityki społecznej, prorodzinnej i mieszkaniowej, zdrowia i sportu oraz ekologii i klimatu (zgodnie z tym, którą kategorię uprzednio wybrał). Do każdego pokoju przydzielono dwóch prowadzących, którzy pomagali sprecyzować wypowiedzi pomysłodawców, a także w błyskotliwy sposób prowadzili dialog z młodymi ludźmi. Młodzież wykazała się dużą pomysłowością. Gdyby nie ograniczenia czasowe, zapewne powstałoby jeszcze wiele, wiele więcej rozwiązań. Wszystkie sugestie zostały zapisane razem z propozycjami rozwiązań. Następnie wybrano po trzech przedstawicieli, którzy na forum ogólnym przedstawili trzy najważniejsze koncepcje grup, w których pracowali. Na koniec nastąpiło podsumowanie, podczas którego organizatorzy gorąco podziękowali uczestnikom za tak aktywny udział, zapewniając, że każdy przedstawiony problem i propozycja rozwiązania będą wzięte pod uwagę i rozważone na posiedzeniach.

Po nieco ponad trzech godzinach sumiennej pracy spotkanie dobiegło końca. Forma zdalna nie stanowiła żadnej przeszkody w dyskusji, a samo spotkanie przebiegło w przyjemnej atmosferze i bezsprzecznie stanowiło bodziec dla młodego pokolenia do podjęcia działań ku polepszeniu funkcjonowania naszego państwa w przyszłości.

Karolina Gaca

Zobacz też: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/zachodniopomorskie-konsultacje-rzadowej-strategii-dla-mlodych-z-rekordowa-frekwencja