Wyniki rekrutacji – 2.08.

OSOBY PRZYJĘTE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

OSOBY NIEPRZYJĘTE