Dzień Edukacji Prawnej

12 kwietnia 2022 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Połczyńskim Dniu Edukacji Prawnej. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Sala widowiskowa kina Goplana została szczelnie zapełniona przez uczniów klas pierwszych i drugich naszej szkoły, starszych roczników połczyńskich podstawówek oraz liczne grono zaproszonych gości.

Głównym punktem całej imprezy była symulacja rozprawy sądowej, którą poprowadził Sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie Pan Arkadiusz Krupa, a w role pozostałych uczestników procesu wcielili się uczennice i uczniowie naszej szkoły. Sprawa dotyczyła stalkingu czyli ważnego problemu występującego często wśród współczesnych nastolatków. Oskarżony, w którego rolę wcielił się uczeń klasy drugiej LO – Ariel Kozak, uporczywie nękał swoją byłą dziewczynę, wysyłając jej niechciane wiadomości SMS, publikując szkalujące informacje na Facebooku i stosując różne groźby karalne.
Poszkodowana, którą rolę zagrała uczennica klasy pierwszej LO Natalia Kowalska, zdecydowała się zgłosić całą sprawę na policję i wziąć udział w procesie jako oskarżyciel posiłkowy. W roli obrońcy oskarżonego wystąpił Maciej Rotuski (III LO), zaś Natalia Lis (III LO) zagrała rolę pani prokurator czyli oskarżyciela publicznego. Poza w/w uczniami w symulacji wystąpili: Andżelika Arendacz (III T), Wiktoria Orenczak (III T) i Sebastian Wiśniewski (I LO) jako świadkowie oraz Wiktoria Husiewicz (III
LO) jako protokolantka. Warto podkreślić, że z całej grupy występujących jedynie Ariel i Natalia (poszkodowana) mieli doświadczenie aktorskie, gdyż są członkami działającego w naszym mieście koła teatralnego. Pozostałe osoby wystąpiły „na deskach” pierwszy raz i zapewne musiały zmierzyć się z dużym stresem. Pewną trudnością w występie był fakt, że prowadzący rozprawę sędzia zawodowy często zadawał pytania, których nie było w scenariuszu, co zmuszało aktorów do improwizowania. Tym niemiej każdy z odtwórców doskonale wywiązał się z powierzonej mu roli i całą symulację można uznać za udaną, o czym zapewne świadczyły reakcje młodej publiczności zarówno podczas przedstawienia jak i po nim. Przed ostatnią częścią symulacji, którą stanowiło odczytanie wyroku, sędzia poprowadził kilkunastominutowy dialog z publicznością, zachęcając uczniów na widowni do określenia wysokości kary wobec oskarżonego. Dzięki symulacji uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda rozprawa w procesie karnym, w jaki sposób reagują jego uczestnicy oraz jakie rodzaje emocji i niewłaściwych postaw i reakcji są z tym procesem związane.

Tekst: Andrzej Tworek
nauczyciel historii w ZS w Połczynie-Zdroju
Foto: Karyna Lvova