Zawiadomienie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Ewy Kloc

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Połczynie-Zdroju

Rodzinie, bliskim, pracownikom szkoły, uczniom

składamy wyrazy żalu i współczucia

Dyrekcja i nauczyciele ZSP w Połczynie-Zdroju

Pierwsza pomoc

Pamiętaj, że w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia możesz zawsze zadzwonić pod NUMER 112, który jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym  na terenie całej Unii Europejskiej.  Ponadto zapamiętaj najważniejsze numery:

997 – POLICJA

998 – STRAŻ POŻARNA

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

Filmy instruktażowe nt. udzielania pierwszej pomocy w przypadkach:

Nagłego zatrzymania krążenia

Osoby nieprzytomnej

Krwawienia z nosa

Krwotoku zewnętrznego

Ataku epilepsji (padaczki)

Zadławienia  (zakrztuszenia)

Oparzenia termicznego

Prostego złamania przedramienia

Rany z ciałem obcym

Użądlenia przez owada (wstrząs anafilaktyczny)

Porażenia prądem

Połknięcia substancji chemicznej