Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2019/2020 przyniósł kilka ważnych zmian. Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół, a do klas pierwszych liceum i technikum zostali przyjęci absolwenci ostatniego rocznika gimnazjum oraz absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. Dyrektorem Zespołu Szkół została pani Hanna Zielińska, a stanowisko wicedyrektora objęła pani Krystyna Kawicz-Żabska.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

MATURA – sesja wiosenna 2019 r.

(tegoroczni absolwenci LO)

Ogólna zdawalność egzaminu w kraju/województwie/szkole

Zdawalność w kraju 86,40%
Zdawalność w województwie 81,1 %
Zdawalność w szkole 86,20%

ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW LO

Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH – poziom podstawowy

Przedmiot Zdawalność w szkole Zdawalność w kraju Zdawalność w województwie

Język polski
100% 96% 95%

Matematyka
86,20% 90% 85%

Język angielski
96,55% 96% 95%