XLVIII Olimpiada Geograficzna

We wrześniu 2021 roku do XLVIII Olimpiady Geograficznej zgłosiło się trzech uczniów Liceum Ogólnokształcącego. I etap olimpiady polegał na przygotowaniu i napisaniu pracy pisemnej na wybrany temat. Proces ten jest bardzo wymagający pod względem samodzielności wykonania pracy oraz umiejętności zbierania i przetwarzania informacji. Prezydium Komitetu Głównego podjęło w dniu 7 grudnia 2021 r. uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu XLVIII Olimpiady Geograficznej wszystkich uczniów, których praca pisemna I etapu została oceniona przez jurorów Komitetów Okręgowych Olimpiady Geograficznej na 75 punktów lub więcej. Z naszej szkoły wymagana liczbę punktów uzyskał uczeń klasy III LO sp Radosław Rogalski. Gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnym etapie.