Walentynkowy wirtualny konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej „All you need ist Liebe”

Walentynkowy wirtualny konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej „All you need ist Liebe”

Regulamin

I. Cele konkursu:
• prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
• propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
• uatrakcyjnienie święta zakochanych,
• promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
• motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
• promocja nowych talentów,
• utrwalenie i wzbogacenie leksyki,
• przezwyciężenie tremy i stresu.

II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klas naszej szkoły.
2. Klasy zgłaszają swój udział do 8 lutego 2021 r. do Pani Katarzyny Hawryluk.
3. Klasa może występować jako zespół, daną klasę może również reprezentować wybrany uczeń lub grupa uczniów.
4. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim bądź niemieckim (języki mogą być łączone) o tematyce miłosnej.
5. Piosenkę należy umieścić w utworzonym zespole na platformie Teams pod nazwą Walentynkowy konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej.
6. Piosenkę może umieścić tylko jeden przedstawiciel z klasy do 12 lutego 2021 r.
7. Piosenka nie może zawierać wulgaryzmów oraz niecenzuralnych treści.
8. Podkładem muzycznym może być akompaniament własny bądź nagranie instrumentalne (bez słów, półplayback), ze strony JAMENDO, technika dowolna. Dozwolony jest również śpiew a capella.
9. Piosenka zostanie umieszczona przez administratora na szkolnym Facebooku.
10. Uczniowie poprzez uczestnictwo w konkursie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w Internecie.

III. Ocena i nagrody:
1. O zwycięstwie będą decydowały głosy oddane na piosenkę przez jej polubienie na Facebooku szkoły. Głosowanie rozpocznie się 13 lutego i potrwa do 19 lutego. Klasa z największą liczbą polubień utworu wygrywa.
2. W przypadku równej liczby polubień oceny rozstrzygającej dokona Jury, pod uwagę będzie brana choreografia, zgodność z tematem, prawidłowa wymowa, zaangażowanie klasy.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca) dyplomy, nagrody rzeczowe oraz oceny celujące (cząstkowe) z danego języka/języków.
4. Lista zwycięzców oraz relacja z imprezy zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i Facebooku.

Życzymy wszystkim uczestnikom Good luck i viel Erfolg.

Organizatorzy:
nauczyciele języków obcych