XLVII Olimpiada Geograficzna

6 lutego 2021 roku w XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie odbyły się zawody II etapu XLVII Olimpiady Geograficznej. Udział w tym etapie wzięli maturzyści z klasy 3a: Monika Borek, Maja Nowakowska, Martyna Mroczko oraz Krystian Johannssen, którzy przygotowywali się pod opieką nauczyciela geografii – Pani Anety Frączyk. Uczestnicy w części pisemnej rozwiązywali test składający się z trzech podejść obejmujący zadania otwarte oraz zamknięte o wysokim poziomie trudności (znacznie wykraczające poza treści realizowane w ramach lekcji geografii). Na rozwiązanie testu przeznaczone zostało 150 minut. Pomimo tego, że naszym uczniom nie udało się przejść do kolejnego etapu, było to dla nich nowe pozytywne doświadczenie.